Arvan Blog

بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب ابر آروان

Open Categories
Close Categories
دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ

Date ۶ مهر ۱۳۹۴
Category مقاله‌
Avatar فرهاد فاطمی
Date ۶ مهر ۱۳۹۴
Category مقاله‌

همانطور که می دانید، یکی از قابلیت های مهم CDNها شناسایی دقیق مکان جغرافیایی کاربران و توزیع، ترافیک درخواستی آنان به نزدیک ترین سرور است. این امر بسیار نقش مهم و اساسی بر عملکرد صحیح ارائه دهی سرویس به شرکت ها دارد.  زیرا اگر مکان دقیق جغرافیایی کاربران با ضریب خطای بسیـــــــار پایینی صورت نگیرد، در واقع CDN به درستی عمل نکرده است! حال در این مقاله, به انواع شیوه های شناسایی مکان جغرافیایی بازدیدکنندگان و تشریح عملکرد این شیوه ها، مزایا،معایب و مقایسه تکنولوژی استفاده شده ابر آروان در مقایسه با CDN های دیگر را بررسی می کنیم.

روش GeoDNS قدیمی

در روش GeoDNS قدیمی, مکان کاربران با استفاده از آدرس DNS که کاربران برای خود تنظیم کرده اند شناسایی می شود. کاربران برای دسترسی به اسم دامنه خود, برای مثال ,test.com درخواست DNS Query شان را برای DNS سرور تنظیم شده شان،  می فرستند. قائدتاً DNS سرور، برای برگرداندن IP Address سایت، در خواست را به CDN ارجاع میدهد. حال این CDN  است که باید تصمیم بگیرد، آدرس کدام یک از سرور های خود را بر اساس نزدیک ترین موقعیت مکانی،  به بازدید کننده برگرداند.

در CDN هایی از این روش استفاده می کنند از آدرس DNS Server  بعنوان IP کاربر جهت شناسایی مکان استفاده می شود. همانطور که میتوان حدس زد بزرگترین مشکلی که این روش در خود دارد، ضریب خطای بسیار بالایی است که می تواند مکان جغرافیای بازدیدکننده را، اشتباه پیشبینی کند. همانطور که گفته شد از آنجایی که در واقع CDN، مکان جغرافیایی DNS سرور کاربر را در جهت شناسایی در نظر می گیرد، این روش فقط هنگامی بدرستی عمل خواهد کرد که کاربران اینترنت از DNS سرور های Local استفاده نمایند.

برای مثال اگر کاربری در ایران، از یکی از DNS سرور های Global استفاده کند CDN مکان آن DNS سرور Global را بعنوان مکان بازدیدکننده در نظر میگیرد.

روش GeoDNS جدید و فیلد EDNS Client Subnet

در روش GeoDNS جدید، از ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ شرکت Google به همراه OpenDNS با راه اندازی Community به نام AFasterInternet با ثبت rfc جدیدی با نام EDNS Client Subnet روش صحیحی را در خصوص شناسایی مکان جغرافیایی کاربران به نام (EDNS Client Subnet (ECS فراهم کردند.

EDNS Client Subnet فیلدی در هدرDNS Query است که IP آدرس کاربری که درخواست DNS داده است را در خود به همراه دارد. در CDN هایی که قابلیت استفاده از این روش را دارند و از این روش استفاده می کنند از این فیلد جهت بررسی و شناسایی مکان جغرافیایی کاربر استفاده می شود. خوب مسلم است که از آنجایی که در بسته DNS Query  آدرس واقعی درخواست دهنده مشخصی است، اگر CDN توانایی و درک استفاده از این قابلیت را داشته باشد، به راحتی می تواند مکان جفرافیای کاربران را تشخیص داده و آنان را به نزدیک ترین سرور هدایت کند.

در حال حاضر اَبر آروان از این روش جهت شناسایی مکان جغرافیایی کاربران در  Backend و DNS Server های خود بهره می گیرد.

پاسخ به لغو
Comments نظرات