Arvan Blog

بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب ابر آروان

Open Categories
Close Categories
دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ

Date ۲۷ آبان ۱۳۹۴
Category خبر
Avatar فرهاد فاطمی
Date ۲۷ آبان ۱۳۹۴
Category خبر

مجموع تعداد بازدیدهای صورت گرفته از وب سایت های تحت پوشش ابر آروان به 3 میلیون عدد در روز رسیده است. پیشبینی می شود در ماه جاری مجموع بازدیدهای صورت گرفته از وب سایت های تحت پوشش ابر آروان از یکصد میلیون بازدید عبور کند. همچنین انتظار می رود بیش از 10 میلیون بازدید یکتار از این وب سایت ها صورت بگیرد. 

مجموع کل درخواست ها (request) های عبوری از اَبر آروان بالغ بر یک میلیار د در ماه است که حدود 46 درصد از این میزان توسط ابر آروان پاسخ گویی می شود. همچنین میانگین صرفه جویی در حجم نیز بالغ بر 48 درصد می باشد.

پاسخ به لغو
Comments نظرات