Arvan Blog

بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب ابر آروان

Open Categories
Close Categories
دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ

Date ۲۴ آبان ۱۳۹۶
Category رسانه
Avatar راضیه نادری
Date ۲۴ آبان ۱۳۹۶
Category رسانه

یک ارائه دهنده خدمات توزیع محتوا (CDN) با مقایسه هزینههای شکل گیری CDN در ایران و کشورهای دیگر گفت: در ایران هزینه نیروی انسانی پایین تر است اما ۱۰۰ برابر دنیا هزینه پهنای باند و ۱۰ برابر هزینه دیتاسنتر پرداخت می شود بنابراین هزینه هادر ایران بیشتر از متوسط دنیا است. به گزارش خبرنگار فناوری

Date ۴ شهریور ۱۳۹۵
Category خبر
Avatar فرهاد فاطمی
Date ۴ شهریور ۱۳۹۵
Category خبر

سرویس‌دهی IPTVها بدون کمک CDNها و شبکه‌های توزیع محتوا امکان‌پذیر نیست. پویا پیرحسینلو، مدیرعامل شرکت ابر آروان که در همایش شهر هوشمند با موضوع “شبکه تحویل محتوا” کارگاه داشت، در خصوص مزایای CDNها یا شبکه‌های توزیع محتوا که ماموریت اصلی ابر آروان است، گفت: