×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

产品
知识库
定价
知识库
特色资源
其他资源
在线研讨会
وبینارهای آشنایی با محصولات و معرفی ویژگی‌های آن‌ها
百科全书
آشنایی با مفاهیم معماری ابری به زبان ساده.
视频
معرفی قابلیت‌ها و راهنمای استفاده از محصولات
白皮书
اسناد راهنما برای آشنایی با محصولات ابر آروان
电子书
کتابچه‌های الکترونیکی درباره موضوعات فنی و غیر فنی
关于 ArvanCloud
我们是谁
ArvanCloud 是德国的一家国际云服务提供商,为其全球客户提供各种有效的解决方案。作为市场上增长最快的云解决方案提供商之一,ArvanCloud 以卓越的团队、尖端的技术和设备为目标,立志成为云行业的领导者。
自成立以来,由 Softqloud GmbH 在 Meerbusch 创立的 ArvanCloud 与其专家和经验丰富的团队合作,提供独特的服务,以满足其不断增长的客户数量的期望,包括高知名度、国际企业到低预算的个人网站。其 PoP 站点网络包括世界各地,从中东到南美和澳大利亚。
ArvanCloud 配备了 40 多个 PoP 的全全球分布式网络,以最优惠的价格和最高质量的创新云解决方案而自豪。借助 ArvanCloud 解决方案,每位客户都可以享受快速、安全、可靠且经济高效的云服务。
ArvanCloud 一直通过创建尽可能广泛的服务在云服务行业中产生重大影响。目前,其产品组合包括众多云产品,如云 CDN、管理 DNS、云安全、流媒体视频、直播平台、云存储和PaaS服务。
10
产品
40
+
PoPs
50,000
+
全球客户
38
+
国家
保持联系