مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

اتصال به Etcd از دستگاهی دیگر

< ۱ دقیقه
۲ اسفند ۹۹

بنا به ملاحظات امنیتی، نمی‌توان از طریق آدرس‌های IP عمومی به پورت‌های etcd دسترسی پیدا کرد. برای اتصال به etcd از دستگاهی دیگر ابتدا باید برای دسترسی از راه دور پورت باز کنید.

مهم: عمومی کردن پورت‌های شبکه‌ی این اپلیکیشن ریسک امنیتی بزرگی است. به شدت توصیه می‌شود که تنها از طریق شبکه‌های مورداطمینان اجازه‌ی دسترسی به این پورت‌ها را بدهید. یا اگر برای توسعه لازم است که خارج از شبکه‌ای مورد اطمینان به آن دسترسی پیدا کنید، از طریق آدرس‌های IP عمومی این کار را انجام ندهید. در عوض از یک تونل امن مانند VPN یا SSH استفاده کنید.