Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

اتصال به Etcd از دستگاهی دیگر

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲ اسفند ۱۳۹۹

بنا به ملاحظات امنیتی، نمی‌توان از طریق آدرس‌های IP عمومی به پورت‌های etcd دسترسی پیدا کرد. برای اتصال به etcd از دستگاهی دیگر ابتدا باید برای دسترسی از راه دور پورت باز کنید.

مهم: عمومی کردن پورت‌های شبکه‌ی این اپلیکیشن ریسک امنیتی بزرگی است. به شدت توصیه می‌شود که تنها از طریق شبکه‌های مورداطمینان اجازه‌ی دسترسی به این پورت‌ها را بدهید. یا اگر برای توسعه لازم است که خارج از شبکه‌ای مورد اطمینان به آن دسترسی پیدا کنید، از طریق آدرس‌های IP عمومی این کار را انجام ندهید. در عوض از یک تونل امن مانند VPN یا SSH استفاده کنید.