Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

ایجاد و بازیابی پشتیبان‌های PostgreSQL برای Noalyss

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

پشتیبان‌گیری

برای آن‌که تنها از پایگاه داده پشتیبان‌گیری کنید، یک فایل dump به کمک ابزار pg_dump ایجاد کنید.

pg_dump -U postgres DATABASE_NAME >backup.sql

این فرآیند بسته به اندازه‌ی پایگاه داده‌ی شما ممکن است مدتی طول بکشد.

نکته: دستوری که گفته شد تنها از داده‌های پایگاه داده‌ی شما پشتیبان‌گیری می‌کند. ممکن است برای پشتیبان‌گیری کامل لازم باشد که از فایل‌های دیگری نیز پشتیبان تهیه کنید؛ برای نمونه فایل‌هایی که در اپلیکیشن‌ خود آپلود کرده‌اید.

بازیابی

اگر فایل پشتیبان را داشته باشید می‌توانید با دستوری مانند دستور زیر آن را بازیابی کنید:

psql -U postgres DATABASE_NAME <backup.sql

اگر بخواهید پایگاه داده را بازیابی کنید و شمای پایگاه داده وجود نداشته باشد، لازم است که ابتدا مراحل زیر را دنبال کنید. توجه کنید که مقدار BITNAMI_USER_PASSWORD برابر مقداری است که در مجوز اپلیکیشن آمده است یا اگر کاربر، خود مجوز را تعریف کرده باشد، مشابه رمز عبور اپلیکیشن است.

psql -U postgres
drop database DATABASE_NAME;
create database DATABASE_NAME;
create user USER_NAME;
alter role USER_NAME with password 'BITNAMI_USER_PASSWORD';
grant all privileges on database DATABASE_NAME to USER_NAME;
alter database DATABASE_NAME owner to USER_NAME;
psql -U postgres DATABASE_NAME <backup.sql