Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

بررسی فایل لاگ NGINX برای DreamFactory

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲ اسفند ۱۳۹۹

فایل لاگ NGINX در مسیر /opt/bitnami/nginx/logs/error.log قرار دارد.

اگر NGINX را به گونه‌ای پیکربندی کرده‌اید که از پورتی خاص استفاده کند (پورت با شماره‌ی کمتر از 1024)، با استفاده از کاربر daemon که در فایل پیکربندی وجود دارد، بررسی کنید که سرور NGINX در حال کار باشد. این کاربر هم‌چنین باید اجازه‌ی نوشتن در مسیر /opt/bitnami/nginx/logs را داشته باشد.