مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

دیباگ خطاهای Kong

< ۱ دقیقه
۲۶ اسفند ۹۹

اگر Kong درست کار نمی‌کند، سطح ثبت لاگ اپلیکیشن را در فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf تغییر دهید. برای این کار، خط log_level را به گونه‌ای تغییر دهید که به شکل زیر در بیاید:

log_level = debug

فایل را ذخیره و Kong را دوباره راه‌اندازی کنید:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart kong

حال می‌توانید در فایل /opt/bitnami/apps/kong/server/logs/error.log جزییات بیش‌تری از خطاها را مشاهده کنید. زمانی که دلیل خطا را پیدا کردید، می‌توانید فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf را به حالت اولیه‌ی آن برگردانید.