مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

راه‌اندازی یا توقف سرویس‌ها برای Etcd

< ۱ دقیقه
۲ اسفند ۹۹

هر کتابخانه‌ی Bitnami یک اسکریپت کنترلی دارد که به کمک آن می‌توانید سرویس‌ها را راه‌اندازی، متوقف یا راه‌اندازی مجدد کنید.

با کمک دستور status می‌توان وضعیت یک سرویس را بررسی کرد:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh status

برای راه‌اندازی تمامی سرویس‌ها بدون اشاره به نام یک سرویس خاص، می‎توان از دستور زیر استفاده کرد:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start

برای راه‌اندازی مجدد یک سرویس خاص، برای نمونه سرویس Apache، نام سرویس را به عنوان ورودی وارد کنید:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

از اسکریپت زیر برای متوقف کردن تمامی سرویس‌ها استفاده می‌شود:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop

هم‌چنین با کمک اسکریپت زیر می‌توان تمامی سرویس‌ها را راه‌اندازی مجدد کرد:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart