مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

ساخت کلاستر Kong

۳ دقیقه
۲۶ اسفند ۹۹

Kong امکان پیکربندی یک کلاستر شامل چندین گره Kong را فراهم کرده است. برای این کار باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

 • Kong فقط با آدرس IP کار می‌کند. در نتیجه نمی‌توانید از آدرس‌های DNS استفاده کنید.
 • تمام دستگاه‌ها باید در یک شبکه‌ی تخت (Flat Network) قرار داشته باشند. در نتیجه نمی‌توانید بین دو مرکز داده از روش NAT (برگردان نشانی شبکه) استفاده کنید. معمولن از یک شبکه‌ی مجازی خصوصی (VPN) بین تمام گره‌های Kong استفاده می‌شود. راه حل دیگر استفاده از آدرس‌های IP عمومی است.

در این آموزش هر گره، هم نقش یک مخزن داده و هم نقش یک گره Kong را بازی می‌کند. در تصویر شماره یک، این نوع پیکربندی نمایش داده شده است.

ساخت کلاستر Kong

مفروضات این آموزش به شرح زیر است:

 • شما یک سیستم فعال مجهز به Kong و Cassandra دارید (که به آن «seed node» گفته می‌شود). در این راهنما این سیستم، آدرس 10.1.15.3 را دارد.
 • تمامی سیستم‌‌ها در شبکه‌ی تخت 10.1.15.0/24 قرار دارند.
 • از طریق SSH می‌توان به همه‌ی سیستم‌ها دسترسی داشت.
 • در مثال‌های زیر مخزن داده‌ی Kong همان رمز عبور Cassandra را دارد که عبارت است از: foofoo123123
 • در مثال‌ها از رشته‌ی Na5P3WKqXi9UDOsG43eSTg== به عنوان کلید رمزنگاری کلاستر Kong استفاده می‌شود.

پیش از شروع به کار، سرویس‌های Kong و Cassandra را در تمام سیستم‌های جدید (به جز seed node) متوقف کنید:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop kong
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop Cassandra

پیکربندی کلاستر پایگاه داده

گام‌های زیر را باید در تمامی گره‌ها به جز گره بذر انجام دهید:

 • از طریق SSH وارد گره شده و محتواهای /opt/bitnami/cassandra/conf/cassandra.yaml را از:
# seeds is actually a comma-delimited list of addresses.
- seeds: "127.0.0.1"

به:

# seeds is actually a comma-delimited list of addresses.
- seeds: "<Seed Node Address>"

تغییر دهید. مثال:

# seeds is actually a comma-delimited list of addresses.
- seeds: "10.1.15.3"
 • فرمان زیر را اجرا کنید:
sudo rm -rf /opt/bitnami/cassandra/data/*
 • Cassandra را فعال کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start Cassandra

نکته: برای پایداری بیش‌تر بهتر است که هر گره را با 2 دقیقه فاصله نسبت به گره قبل اضافه کنید. اگر با خطای cannot bootstrap while cassandra.consistent.rangemovement is true مواجه شدید، دو گام آخر را دوباره تکرار کنید.

 • حال یک کلاستر Cassandra آماده و فعال دارید.

پیکربندی رمز عبور پایگاه داده

مراحل زیر را فقط در گره بذر انجام دهید:

 • از طریق SSH وارد گره بذر شوید. سپس اطلاعات زیر را در فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf پیدا کنید.
cassandra_username = bn_kong
cassandra_password = KONG_DB_PASSWORD
 • مقدار KONG_DB_PASSWORD را برای استفاده در گام‌های بعد یادداشت کنید.

مراحل زیر را در تمامی گره‌ها به جز گره بذر انجام دهید:

 • فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf را با تغییر مقدار رمز عبور پایگاه داده اصلاح کنید. (از رمز عبوری استفاده کنید که مرحله‌ی پیش یادداشت کرده بودید):
cassandra_username = bn_kong
cassandra_password = KONG_DB_PASSWORD

مثال:

cassandra_username = bn_kong
cassandra_password = foofoo123123

راه‌اندازی دوباره‌ی Kong

 • تنها گام باقی‌مانده راه‌اندازی Kong در تمامی گره‌ها به جز گره بذر است:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start kong

نوع دیگر پیکربندی: Kong و Cassandra جدا از هم

به جز پیکربندی قبل که توضیحاتش داده شد، شما می‌توانید Kong و Cassandra را در دو گره متفاوت داشته باشید (گره‌‌های مخزن داده و Kong). این نوع از پیکربندی در شکل شماره‌ی 2 نمایش داده شده است.

ساخت کلاستر Kong ساخت کلاستر Kong

در این بخش فرض شده که شما کلاسترتان را مطابق آن‌چه پیش از این توضیح داده شد، پیکربندی کرده‌اید.

گام‌های مربوط به گره‌های مخزن داده

 • از طریق SSH وارد شده و دستور زیر را اجرا کنید تا Kong متوقف شود:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop kong

گام‌های مربوط به گره‌های Kong

 • از طریق SSH وارد شده و دستور زیر را اجرا کنید تا Cassandra متوقف شود:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop cassandra
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop kong
 • فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf را با تغییر مقادیر نقاط تماس اصلاح کنید. به این شکل:
cassandra_contact_points = DATASTORE_IP_1,DATASTORE_IP_2,...

مثال (برای کلاستری با 4 گره Kong):

cassandra_contact_points = 10.1.15.20,10.1.15.21,10.1.15.22,10.1.15.23
 • Kong را راه‌اندازی کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start kong