Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

پیکربندی و استفاده از Gonit برای Etcd

Time To Read ۳ دقیقه
Date ۲ اسفند ۱۳۹۹

تمامی کتابخانه‌های Bitnami به Gonit مجهز هستند که امکان پایش و کنترل سرویس‌ها را فراهم می‌کند.

توقف یا راه‌اندازی سرویس‌ها

با استفاده از دستور sudo gonit و به دنبال آن کاری که قصد انجام آن را دارید و سپس نام سرویس موردنظرتان، می‌توانید سرویس‌ها را به راحتی متوقف، راه‌اندازی یا راه‌اندازی مجدد کنید.

  • استفاده از Gonit برای راه‌اندازی مجدد یک سرویس مانند Apache: برای این کار نام سرویس را به عنوان ورودی در دستور بیاورید.
sudo gonit restart apache
  • استفاده از Gonit برای متوقف کردن یک سرویس مانند MySQL.
sudo gonit stop mysql
  • استفاده از Gnoit برای راه‌اندازی یک سرویس مانند PHP-FPM.
sudo gonit start php-fpm

برای آن‌که بدانید چه سرویس‌هایی در کتابخانه‌ی شما وجود دارد، دستور sudo gonit status را همان‌طور که در بخش بعد توضیح داده شد، اجرا کنید.

بررسی وضعیت سرویس‌ها با Gonit

با Gonit می‌توانید وضعیت سیستم را مستقیم در command line مشاهده کنید. Gonit پردازش‌ها، فایل‌های برنامه، دایرکتوری‌ها و فایل سیستم‌های هر سرویس یا اجزای موجود در کتابخانه‌ی شما را پایش می‌کند.

  • برای آن‌که ببینید چه سرویس‌هایی در کتابخانه‌ی شما وجود دارد و فایل‌های اصلی، پردازش‌ها و وضعیت‌های آنان را بررسی کنید، دستور sudo gonit status را اجرا کنید. خروجی‌ای که برای شما نمایش داده می‌شود چیزی شبیه به این است.
sudo gonit status
Uptime                         15m50s
Last Check                     2018-06-25 13:30:49.591583338 +0000 UTC
Next Check                     2018-06-25 13:32:49.591583338 +0000 UTC
Pid                            4041
Pid File                       /var/run/gonit.pid
Socket File                    /var/run/gonit.sock
Log File                       /var/log/gonit.log
Process 'apache'
  status                                        Running
  pid                                              2000
  Uptime                                            17s
  monitoring status                           monitored
Process 'mysql'
  status                                        Running
  pid                                              3558
  Uptime                                            17s
  monitoring status                           monitored
Process 'php-fpm'
  status                                        Running
  pid                                              3737
  Uptime                                            17s
  monitoring status                           monitored
  • برای بررسی وضعیت Gnoit از دستور sudo gnoit استفاده کنید.
sudo gonit
daemon with PID 4041 awakened

تغییر پیکربندی Gnoit

فایل پیکربندی اصلی Gnoit در مسیر /etc/gonit/gonitrc قرار دارد.

فایل‌های پیکربندی سرورهایی که Gnoit پایش می‌کند در دایرکتوری /opt/bitnami/config/monit/conf.d قرار دارند.

آزمایش Gnoit

Gnoit مدام وضعیت سرورها را پایش می‌کند. وقتی سرویسی از کار می‌افتد، Gnoit به‌شکل خودکار فرآیند بازیابی سرویس‌های تحت تاثیر این اتفاق را آغاز می‌کند.

برای آزمایش Gnoit یکی از فرآیندهایی را که تحت پایش آن قرار دارند به اجبار متوقف کنید و بعد از چند دقیقه وضعیت سرویس را همان‌طور که در ادامه توضیح داده می‌شود بررسی کنید. مثال زیر روی وردپرسی در محیط ابری پیاده‌سازی شده است:

  • دستور sudo gnoit status را اجرا کنید تا تمامی پردازش‌های در حال کار را نمایش دهد و pid پردازش سروری که قصد توقف آن را دارید یادداشت کنید. در این مثال از Apache استفاده شده است.

بررسی وضعیت سرورها

  • با اجرای دستور sudo kill، پردازش‌ انتخابی را ناگهان متوقف کنید:
$ sudo kill 2000
  • دستور sudo gnoit status را اجرا کنید تا از متوقف شدن یا نشدن سرویس Apache آگاه شوید.

متوقف کردن سرور

  • بعد از چند دقیقه دوباره وضعیت Apache را بررسی کنید. باید وضعیت سرویس از Stopped به Running تغییر کرده باشد.

راه اندازی دوباره سرور