Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

پیکربندی Horde Groupware Webmail با Postfix و Dovecot

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

مراحل زیر را دنبال کنید:

  • Postfix را نصب کنید. Postfix یک عامل ارسال‌کننده‌ی ایمیل رایگان و متن‌باز است که برای مسیریابی و تحویل ایمیل از آن استفاده می‌شود. پیش از نصب Postfix لازم است که نام دامنه‌ی کاملن احراز صلاحیت شده‌ که به سرور مورد استفاده‌ی شما اشاره دارد، داشته باشید. در Ubuntu و سیستم‌های مشابه می‌توانید Postfix را با دستور apt-get install postfix نصب کنید. در سیستم‌های CentOS، برای نصب Postfix باید از دستور yum install postfix استفاده کنید.
  • نصب Postfix که به پایان رسید تنظیمات زیر را در فایل /etc/postfix/main.cf پیکربندی کنید.
myhostname = example.com
...
home_mailbox = Maildir/
  • Dovecot را نصب کنید. Dovecot یک عامل تحویل‌دهنده‌ی ایمیل رایگان و متن‌باز است که با IMAP و POP3 کار می‌کند. در Ubuntu و سیستم‌های مشابه می‌توانید Dovecot را با دستور apt-get install dovecot-imapd نصب کنید. در سیستم‌های CentOS، برای نصب Dovecot باید از دستور yum -y install dovecot استفاده کنید.
  • نصب Postfix که به پایان رسید تنظیمات زیر را در فایل /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf پیکربندی کنید.
mail_location = maildir:~/Maildir
  • برای پیکربندی Horde با Postfix و Dovecot، تنظیمات زیر را در فایل /opt/bitnami/apps/horde/htdocs/imp/config/backends.php اصلاح کنید.
$servers['imap'] = array(
    'disabled' => false,
    'name' => 'Postfix-Dovecot Server',
    'hostspec' => 'machine.example.com',
    'hordeauth' => false,
    'protocol' => 'imap',
    'port' => 143,
    'secure' => 'tls',
    'maildomain' => 'example.com',
    'smtp' => array(
        'auth' => true,
        'localhost' => 'localhost',
        'host' => 'machine.example.com',
        'password' => null,
        'port' => 25,
        'username' => null
    ),
    'cache' => false,
);