مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

پیکربندی Kong برای استفاده‌ی نهایی

< ۱ دقیقه
۲۶ اسفند ۹۹

پراکسی سرور Kong به‌شکل پیش‌فرض روی پورت‌های 8000 و 8443 کار می‌کند. برای استفاده‌ی نهایی معمولن این پورت‌ها را به 80 و 443 تغییر می‌دهند. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

  • Kong را متوقف کنید.
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop kong
  • فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf را با تغییر موارد زیر اصلاح کنید.
proxy_listen = 0.0.0.0:80
proxy_listen_ssl = 0.0.0.0:443
  • خط زیر را از /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong_nginx.tmpl حذف کنید.
include /opt/bitnami/apps/bitnami/banner/conf/infopage.conf;
  • Kong را دوباره راه‌اندازی کنید.
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart kong

بعد از این تغییرات، API مربوط به kong به جای پورت‌های 8000 و 8443 روی پورت‌های 80 و 443 کار می‌کند. در نتیجه دستور curl مربوط به ارسال API کونگ از:

curl -i -X GET \
  --url http://localhost:8000/ \
  --header 'Host: example.com'

به:

curl -i -X GET \
  --url http://localhost/ \
  --header 'Host: example.com'

تغییر پیدا می‌کند.

اگر خواستید تنظیمات اولیه را بازیابی کنید، هر دو فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf و /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong_nginx.tmpl را اصلاح کنید و محتواهای آن‌ها را به حالت قبل برگردانید.

برچسب‌های مرتبط: