مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

پورت‌ها

پورت دسترسی پیش‌فرض برای سرور HTTP، پورت شماره‌ی 5984 است. HTTPS به‌صورت پیش‌فرض فعال نیست.

فایل‌های لاگ

برای دیباگ کردن خطاهای CouchDB، از فایل‌های لاگ موجود در /opt/bitnami/couchdb/var/log استفاده کنید.

 

< ۱ دقیقه
۲۳ بهمن ۹۹

پورت نقطه‌ی انتهایی ارتباطی در یک سیستم‌ عامل است که فرآیندی خاص یا نوع خاصی از سرویس را شناسایی می‌کند. Bitnami از چند سرویس یا سرور استفاده می‌کند که به پورت نیاز دارند. نکته: انتشار عمومی پورت‌های شبکه‌ی یک برنامه خطر امنیتی بزرگی در پی دارد.  اکیدن توصیه