مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

پراکسی سرور Kong به‌شکل پیش‌فرض روی پورت‌های 8000 و 8443 کار می‌کند. برای استفاده‌ی نهایی معمولن این پورت‌ها را به 80 و 443 تغییر می‌دهند. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید: Kong را متوقف کنید. sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop kong فایل /opt/bitnami/apps/kong/conf/kong.conf را با تغییر موارد

۳ دقیقه
۲۶ اسفند ۹۹

Kong امکان پیکربندی یک کلاستر شامل چندین گره Kong را فراهم کرده است. برای این کار باید نکات زیر را در نظر بگیرید: Kong فقط با آدرس IP کار می‌کند. در نتیجه نمی‌توانید از آدرس‌های DNS استفاده کنید. تمام دستگاه‌ها باید در یک شبکه‌ی تخت (Flat Network) قرار داشته