Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

بنا به ملاحظات امنیتی برای دسترسی به پیشخوان Kubernetes نیاز به احراز هویت اولیه دارید. تمامی مجوزهای موردنیاز برای دسترسی در فایل /opt/bitnami/kubernetes/auth ذخیره می‌شوند. برای اضافه کردن مجوزهای جدید، مراحل زیر را دنبال کنید: با استفاده از OpenSSL یک مجوز جدید بسازید. به جای USER و PASSWORD نام

برای آن‌که نسخه‌ای از kubectl را که به‌شکل local نصب شده است به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که به Kubernetes Sandbox متصل شود، مراحل زیر را دنبال کنید: با استفاده از SFTP به Kubernetes Sandbox متصل شوید. فایل /etc/kubernetes/admin.conf را در سیستم local خود دانلود کنید. فایل دانلود شده را ویرایش