مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

شما می‌توانید با فعال‌سازی TLS برای احراز هویت سرورها و کلاینت‌ها، کنسول خود را ایمن کنید. برای این کار باید هر دو کلید توسط یک مرجع صدور گواهی دیجیتال (CA) ایجاد شده باشد. برای فعال‌سازی احراز هویت TLS مطابق آموزش زیر عمل کنید: ایجاد یک گواهی CA محرمانه و کلید