مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها
۳ دقیقه
۲۶ اسفند ۹۹

Kong امکان پیکربندی یک کلاستر شامل چندین گره Kong را فراهم کرده است. برای این کار باید نکات زیر را در نظر بگیرید: Kong فقط با آدرس IP کار می‌کند. در نتیجه نمی‌توانید از آدرس‌های DNS استفاده کنید. تمام دستگاه‌ها باید در یک شبکه‌ی تخت (Flat Network) قرار داشته

۲ دقیقه
۲۱ اسفند ۹۹

از نسخه‌ی 3.x به بعد، Redis امکان ایجاد کلاستری از گره‌های Redis در حالت Master-Slave وجود دارد. ابتدایی‌ترین پیکربندی کلاستر به 6 گره نیاز دارد که شامل 3 گره کارفرما و 3 گره کارگر است. در این بخش شیوه‌ی ساخت کلاستر ساده‌ی Redis را به شما آموزش می‌دهیم. برای

در این بخش شیوه‌ی ساخت کلاسترِ کنسول با سرورهایی توضیح داده می‌شود که در هاست‌های مختلف قرار دارند. با دنبال کردن دستورالعمل زیر می‌توانید کلاستری شامل سه سرور بسازید. برای شروع: به تعداد سرورهای موردنیازِ داخل کلاستر، کنسولِ سرورها را اجرا کنید. (در این نمونه، سه سرور) با استفاده از

< ۱ دقیقه
۲ اسفند ۹۹

در این بخش شیو‌ی ساخت کلاستر etcd با چند سرور مستقر در هاست‌های مختلف را به شما آموزش می‌دهیم.   ساخت کلاستر به تعداد گره‌هایی که در کلاستر نیاز دارید، سرورهای مجهز به etcd راه‌اندازی کنید (در این مثال 3 سرور) و سپس گام‌های زیر را در هر گره تکرار کنید: فایل

۲ دقیقه
۲۳ بهمن ۹۹

از نسخه‌ی 3.x به بعد، Redis امکان ایجاد کلاستری از گره‌های Redis در حالت Master-Slave وجود دارد. ابتدایی‌ترین پیکربندی کلاستر به 6 گره نیاز دارد که شامل 3 گره کارفرما و 3 گره کارگر است. در این بخش شیوه‌ی ساخت کلاستر ساده‌ی Redis را به شما آموزش می‌دهیم. برای

شما می‌توانید وضعیت کلاستر را مستقیما از صفحه‌ی Home در مرکز کنترل Confluent بررسی کنید:   راه دیگر برای بررسی وضعیت کلاستر این است که از طریق SSH به سرور متصل شوید و دستور زیر را اجرا کنید: zookeeper-shell

۳ دقیقه
۲۰ دی ۹۹

ایجاد کلاستر با یک Single Seed Node در هر گره Bitnami Cassandra Stack را اجرا کنید. در هر گره لاگین و سرویس Cassandra را متوقف کنید. sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop Cassandra آدرس IP عمومی و خصوصی هر گره در کلاستر را به دست بیاورید. یکی از گره‌ها را به

از نسخه‌ی 3.x به بعد، Redis امکان ایجاد کلاستری از گره‌های Redis در حالت Master-Slave وجود دارد. ابتدایی‌ترین پیکربندی کلاستر به 6 گره نیاز دارد که شامل 3 گره کارفرما و 3 گره کارگر است. در این بخش شیوه‌ی ساخت کلاستر ساده‌ی Redis را به شما آموزش می‌دهیم. برای

۲ دقیقه
۲۹ آبان ۹۹

در این بخش شیوه‌ی ساخت کلاستر کافکا با چند کارگزار (Multi-broaker) در حالی توضیح داده می‌شود که گارگزارها در هاست‌های متفاوت قرار داشته باشند. در این شیوه‌ی ساخت کلاستر: سرور اول، میزبان سرور Zookeeper و یک کارگزار کافکا است. سرور دوم میزبان کارگزار دوم کافکا است. سرور سوم میزبان

۲ دقیقه
۱۴ آبان ۹۹

از نسخه‌ی 3.x به بعد، Redis امکان ایجاد کلاستری از گره‌های Redis در حالت Master-Slave وجود دارد. ابتدایی‌ترین پیکربندی کلاستر به 6 گره نیاز دارد که شامل 3 گره کارفرما و 3 گره کارگر است. در این بخش شیوه‌ی ساخت کلاستر ساده‌ی Redis را به شما آموزش می‌دهیم. برای