Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

  • نام کاربری پایگاه داده: postgres
  • رمز عبور پایگاه داده: همان رمز عبور اپلیکیشن

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.

  • نام کاربری پایگاه داده: postgres
  • رمز عبور پایگاه داده: همان رمز عبور اپلیکیشن

  • نام کاربری پایگاه داده: postgres
  • رمز عبور پایگاه داده: همان رمز عبور اپلیکیشن

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.

به اپلیکیشن بیتنامی جدید خود خوش‌ آمدید! برای به دست آوردن اعتبارنامه‌های اپلیکیشن و سرور، مستندات اپلیکیشن مربوط به ارائه‌دهنده‌ی فضای ابری یا پلتفرم محلی‌تان را بررسی کنید.