Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

Horde Groupware Webmail بیتنامی به همراه ایمیل سرور عرضه نمی‌شود. برای آن‌که بتوانید ایمیل‌ها را در صندوق ورودی یا صندوق ایمیل‌های ارسال شده ببینید، لازم است که یک سرور ایمیل خارجی از نوع IMAP/SMTP پیکربندی کنید. در ادامه مثالی از پیکربندی سرور IMAP/SMTP جی‌میل آمده است: به عنوان مدیر

CiviCRM قادر است به صورت خودکار ایمیل‌های ورودی را پردازش کرده و با توجه به آن‌ها مخاطبینی جدید ایجاد کند. برای این کار لازم است که CiviCRM را با حداقل یک حساب ایمیل پیکربندی کنید که می‌خواهید به همین منظور در فواصل معین بررسی شود. اولین بار که وارد