مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها

اگر می‌خواهید اپلیکیشن جاوایتان قادر به اتصال به یک پایگاه داده‌ی کاربردی و پر قابلیت Oracle باشد، مراحل زیر را دنبال کنید: سرور تام‌کت را متوقف کنید: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop tomcat درایورهای JDBC موردنیاز پایگاه داده‌ی Oracle را از وب‌سایت رسمی Oracle دانلود کنید. به شماره‌ی نسخه‌ی سرور

خود JasperReports اجازه می‌دهد از OracleDB به‌عنوان یک منبع داده‌ی اصلی استفاده کنید. اگر هر زمان خواستید برای JasperReports از یک پایگاه‌ داده‌ی مقیاس‌پذیرتر و حرفه‌ای تر استفاده کنید، با راهنمای زیر می‌توانید این کار را انجام دهید. گام اول: نصب درایورهای JDBC اگر هنوز درایور JDBC متناظر با سرور پایگاه

لینوکس برای اتصال اپلیکیشن Node.js خود به یک پایگاه داده‌ی اوراکل، لازم است که پکیج‌های زیر را نصب کنید: Libaio Oracle Instant Client (به همراه SDK) ماژول oracledb Node.js گام اول: نصب Libaio دستور زیر را اجرا کنید: sudo apt-get install libaio1 گام دوم: نصب Oracle Instant Client و SDK آن

اگر می‌خواهید اپلیکیشن جاوایتان قادر به اتصال به یک پایگاه داده‌ی کاربردی و پر قابلیت Oracle باشد، مراحل زیر را دنبال کنید: سرور تام‌کت را متوقف کنید: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop tomcat درایورهای JDBC موردنیاز پایگاه داده‌ی Oracle را از وب‌سایت رسمی Oracle دانلود کنید. به شماره‌ی نسخه‌ی سرور

لینوکس برای اتصال اپلیکیشن Node.js خود به یک پایگاه داده‌ی اوراکل، لازم است که پکیج‌های زیر را نصب کنید: Libaio Oracle Instant Client (به همراه SDK) ماژول oracledb Node.js گام اول: نصب Libaio دستور زیر را اجرا کنید: sudo apt-get install libaio1 گام دوم: نصب Oracle Instant Client و SDK آن

لینوکس برای اتصال اپلیکیشن Node.js خود به یک پایگاه داده‌ی اوراکل، لازم است که پکیج‌های زیر را نصب کنید: Libaio Oracle Instant Client (به همراه SDK) ماژول oracledb Node.js گام اول: نصب Libaio دستور زیر را اجرا کنید: sudo apt-get install libaio1 گام دوم: نصب Oracle Instant Client و SDK آن

لینوکس برای اتصال اپلیکیشن Node.js خود به یک پایگاه داده‌ی اوراکل، لازم است که پکیج‌های زیر را نصب کنید: Libaio Oracle Instant Client (به همراه SDK) ماژول oracledb Node.js گام اول: نصب Libaio دستور زیر را اجرا کنید: sudo apt-get install libaio1 گام دوم: نصب Oracle Instant Client و SDK آن

اگر می‌خواهید اپلیکیشن جاوایتان قادر به اتصال به یک پایگاه داده‌ی کاربردی و پر قابلیت Oracle باشد، مراحل زیر را دنبال کنید: سرور تام‌کت را متوقف کنید: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop tomcat درایورهای JDBC موردنیاز پایگاه داده‌ی Oracle را از وب‌سایت رسمی Oracle دانلود کنید. به شماره‌ی نسخه‌ی سرور

لینوکس برای اتصال اپلیکیشن Node.js خود به یک پایگاه داده‌ی اوراکل، لازم است که پکیج‌های زیر را نصب کنید: Libaio Oracle Instant Client (به همراه SDK) ماژول oracledb Node.js گام اول: نصب Libaio دستور زیر را اجرا کنید: sudo apt-get install libaio1 گام دوم: نصب Oracle Instant Client و SDK آن

اگر می‌خواهید اپلیکیشن جاوایتان قادر به اتصال به یک پایگاه داده‌ی کاربردی و پر قابلیت Oracle باشد، مراحل زیر را دنبال کنید: سرور تام‌کت را متوقف کنید: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop tomcat درایورهای JDBC موردنیاز پایگاه داده‌ی Oracle را از وب‌سایت رسمی Oracle دانلود کنید. به شماره‌ی نسخه‌ی سرور