ساختار آروانی

ساختار آروان، غیرسلسله‌مراتبی و برپایه‌ی مشارکت عمومی طراحی شده است. در این ساختار اصالت با تیم‌های مختلفی است که در دو گروه فنی و اجرایی تقسیم‌بندی می‌شوند.

این ساختار دارای ویژگی‌های زیر است:‌

  • توزیع قدرت
  • از بین رفتن سلسله مراتب سنتی
  • امکان گردش اطلاعات
  • امکان ارتقا بدون کسب مسوولیت‌های سنتی
NOCVideoIaaSPaaSCloudSecuirtyCDNMiddlewareراهبری فنیفرهنگراهبری اجراییارتباطات توسعهبین‌المللمالیکسب و کاروبرندینگ
e.g.راهبری اجراییراهبری فنیراهبر فنیراهبر اجراییفرهنگMiddleware

نمونه ارتباط یک تیم با سایر تیم‌ها

نقش‌ها در آروان

۱. عضو تیم

با اجماع نظر اعضای تیم و کمیته‌ی جذب (نمایند‌ه‌ی راهبری فنی – نماینده‌ی فرهنگ و نماینده‌ی راهبری اجرایی) به تیم ملحق خواهد شد.

۲. راهبر اجرایی

راهبر اجرایی دو تیم «راهبری فنی» و «راهبری اجرایی» به انتخاب هییت مدیره انجام می‌شود که به آن‌ها «ناخدای فنی» و «ناخدای اجرایی» گفته می‌شود. راهبر اجرایی سایر تیم‌ها با اجماع نظر «راهبری اجرایی» و اعضای تیم انتخاب می‌شود. مسوولیت‌های مرسومی چون Product Owner, Product Manager, Agile Coach همگی به‌عهده‌ی راهبر اجرایی تیم است. کم‌ترین بازوبند پهلوانی راهبر اجرایی باید «برومند» باشد.

۳. راهبر فنی

راهبر فنی فقط در تیم‌های محصول است و با اجماع نظر «راهبری فنی» و «اعضای تیم» انتخاب می‌شود. مسوولیت اصلی راهبران فنی، طراحی و فناوری محصول هر تیم است. کم‌ترین بازوبند پهلوانی راهبر فنی باید «کهن برومند» باشد.

بازوبندهای پهلوانی

«رسیدن به شفافیت و فرصت رشد برابر» از موضوعات مهم آروان است و برای دستیابی به تعریفی واضح و مشخص از مسیر رشد در آروان، از سال ۱۳۹۵ تاکنون براساس ساختار کسوت ها عمل می‌کنیم که از ۷ بازوبند پهلوانی «خاسته»، «ساخته»، «برومند»، «دلیر»، «دلاور»، «رادکسوت» و «کهن‌کسوت» تشکیل شده است. البته این ساختار همواره به تناسب نیازها و بهبودهایی که احساس کردیم، به‌روزرسانی شده است.

این ساختار مهم‌ترین نشانه از رشد، پارامتر اصلی تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها، مهم‌ترین عامل تعیین حقوق و توزیع ۵درصد از فروش فصلی آروان است و هر کس می تواند تصمیم بگیرد در مسیر رشد خود، به سمت مهارت های راهبری حرکت کند یا به سمت معماری و طراحی تخصصی.

masir-roshd

برای آگاهی از مسیر رشد در آروان این‌جا کلیک کنید.

تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید

جزییات قیمت‌گذاری هر محصول را از این‌جا ببینید یا به قسمت ماشین حساب بروید و هزینه‌های خود را برآرود کنید.