×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

کلاه سفیدت رو سرت بذار

ممنون که در شناسایی آسیب‌پذیری‌های محصولات ابر آروان مشارکت می‌کنی. در ادامه‌ی این صفحه گام‌های زیر رو طی خواهی کرد. در این مسیر تیم داوری ابر آروان هم در کنارت هستند.
دوستانی که مراحل شناسایی تا رفع باگ رو با موفقیت سپری کنند،
در اولویت پیوستن به تیم امنیت ابری ابر آروان قرار می‌گیرند.
انتخاب قلمرو
با مشاهده قلمرو تعیین شده می‌تونی متمرکز به آزمون بپردازی و از دریافت جایزه مطمین باشی.
شناسایی آسیب‌پذیری
دانش، تجربه و مهارتی که داری رو نشون بده!