×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

قیمت‌گذاری شبکه‌ی توزیع محتوا بدون هیچ‌گونه هزینه‌ی پایه، کاملن خطی و براساس "میزان مصرف" محاسبه می‌شود. "میزان مصرف"، هر یک ساعت و بر پایه‌ی ۴ متغییر ترافیک ورودی، ترافیک خروجی، تعداد درخواست HTTP/HTTPS و تعداد درخواست پاک کردن فایل‌های Cache شده (Purge) محاسبه می‌شود.

ترافیک ورودی یا Cache Fill

ترافیک ورودی به ترافیک دریافت شده توسط سرورهای لبه‌ی CDN از طریق سرورهای اصلی (Origin Servers) می‌گویند.

ترافیک ورودی یا Cache Fill برای مصرف هر ۱ گیگابایت در مدت ۱ ماه
۲۰ گیگ ترافیک ابتدایی رایگان
مصارف بیش‌تر ۲۹۹ تومان

ترافیک خروجی یا Cache Egress

ترافیکی که توسط سرورهای لبه‌ی CDN ارسال و توسط کاربران (بازدیدکنندگان) دریافت می‌شود، ترافیک خروجی در نظر گرفته می‌شود. این ترافیک که بخش عمده‌ی حجم ترافیکی یک وب‌سایت یا محتوای پر بازدید را تشکیل می‌دهد در بخش‌های مختلف جغرافیایی با قیمت‌های متفاوت محاسبه و به‌شکل پلکانی کاهش پیدا می‌کند.

ترافیک خروجی یا Cache Egress برای مصرف هر ۱ گیگابایت در مدت ۱ ماه
ترافیک ایران ترافیک اروپا و آمریکا ترافیک چین و سایر کشور‌ها
۲۰ گیگابایت ابتدایی رایگان رایگان رایگان
۱۰۰ گیگابایت بعدی ۲۹۹ تومان ۳۹۹ تومان ۳۹۹ تومان
۵۰۰ گیگابایت بعدی ۲۷۹ تومان ۳۹۹ تومان ۳۹۹ تومان
۱ ترابایت بعدی ۲۴۹ تومان ۳۹۹ تومان ۳۹۹ تومان
۱۰ ترابایت بعدی ۲۲۹ تومان ۳۹۹ تومان ۳۹۹ تومان
۵۰ ترابایت بعدی ۱۹۹ تومان ۲۹۹ تومان ۳۴۹ تومان
۱۰۰ ترابایت بعدی ۱۴۹ تومان ۲۴۹ تومان ۲۹۹ تومان
۵۰۰ ترابایت بعدی ۱۲۹ تومان ۱۹۹ تومان ۲۴۹ تومان
ترافیک بیش‌تر ۹۹ تومان ۱۴۹ تومان ۱۹۹ تومان

درخواست یا Request

تعداد درخواست‌های تحت وب صادر شده توسط کاربران (بازدیدکنندگان) و پاسخ داده شده توسط سرورهای لبه‌ی CDN چه به‌شکل HTTP و چه به‌شکل HTTPS در این بخش محاسبه می‌شود. ۱میلیون درخواست اول در هر ماه برای هر دامنه رایگان خواهد بود.

درخواست HTTP/HTTPS برای هر ۱۰ هزار درخواست در مدت ۱ ماه
۱میلیون درخواست اول رایگان
مصارف بیش‌تر (10k request) ۱۰ تومان

درخواست پاک شدن فایل Cache شده (Purge)

اگر یک فایل در سرورهای لبه‌ی CDN، Cache شود و مدیر سیستم بخواهد آن را پیش از گذشت تاریخ انقضای مشخص شده، حذف کند، نیاز دارد یک درخواست Purge در پنل کاربری یا به کمک API آروان صادر کند. این درخواست می‌تواند برای حذف یک فایل مشخص یا تمامی فایل‌های cache شده باشد.
در این بخش نیز ۲۰۰ درخواست اول در یک ماه رایگان خواهد بود.

درخواست Purge برای هر درخواست در مدت ۱ ماه
۲۰۰ درخواست اول رایگان
مصارف بیش‌تر (هر درخواست) ۵۰ تومان
DNS ابری
شبکه‌ی توزیع محتوا
امنیت ابری
پلتفرم ویدیو
پخش زنده
تبلیغات ویدیو
رایانش ابری
پشتیبانی
تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید
بسته پیشنهادی را انتخاب کنید
وب‌سایت شخصی
رایگان
وب‌سایت کم بازدید
از ۳۸,۹۰۰
تومان در ماه
وب‌سایت حرفه‌ای
از ۳۸۹,۹۰۰
تومان در ماه
وب‌سایت پربازدید
از ۳,۸۹۹,۹۰۰
تومان در ماه
میزان ترافیک مصرفی، تعداد درخواست و تعداد purge خود را مشخص کنید
ترافیک دریافتی: ۲۰ گیگابایت
رایگان تومان
۲۰ گیگابایت
۵۰۰ ترابایت
ترافیک ارسالی: ۲۰ گیگابایت
رایگان تومان
۲۰ گیگابایت
۵۰۰ ترابایت
درخواست (Request) : ۱,۰۰۰,۰۰۰
رایگان تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ میلیارد
درخواست پاک شدن Cache : ۲۰۰
رایگان تومان
۲۰۰
۱۰,۰۰۰