×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

قیمت‌گذاری سامانه‌ی امنیت ابری بر پایه‌ی سطح خدمات و مدت زمان استفاده از سرویس محاسبه می‌شود. کم‌ترین زمان قابل استفاده برای هرکدام از بخش‌های امینت ابری ۷ روز است. برای مصارف بیش از ۷ روز، هزینه‌ها ساعتی محاسبه خواهد شد.
سامانه‌ی امنیت ابری تنها هم‌زمان با استفاده از شبکه‌ی توزیع‌محتوا قابل استفاده است.

جلوگیری از حملات DDoS

سامانه‌ی جلوگیری از حملات وب در سه سطح مختلف عرضه می‌شود. سطح پایه برای تمام مشتریان شبکه‌توزیع محتوا و به‌منظور جلوگیری از حملات منع سرویس توزیع‌شده در لایه‌ی شبکه و حملات DNS است. این سطح رایگان عرضه می‌شود.
سطح دوم به‌منظور جلوگیری از حملات پیشرفته‌ی لایه‌ی شبکه و حملات DDoS لایه‌ی 7 است و سطح سوم به‌منظور جلوگیری از حملات پیشرفته‌تر لایه‌ی ۷، هم‌چنین ماژول محدودسازی تعداد درخواست و تعداد اتصال است.

دیواره آتش و دیواره آتش وب (WAF)

دیواره آتش (Firewall) و دیواره آتش وب (WAF) در یک سطح و با توجه به مدت زمان استفاده، قیمت‌گذاری شده است.

بسته امنیت ابری ماژول‌ها ساعتی ماهانه
برنزی جلوگیری از حملات DDoS (پایه) رایگان رایگان
نقره‌ای جلوگیری از حملات DDoS (عمومی) + فایروال+‌ دیواره‌ آتش وب ۱۳۸ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
طلایی جلوگیری از حملات DDoS (حرفه‌ای) + فایروال + محدودسازی درخواست‌ها ۴۱۵ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان
پلاتینیوم جلوگیری از حملات DDoS (پیشرفته) + فایروال +‌ محدودسازی درخواست‌ها ۱۳۸۸ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
DNS ابری
شبکه‌ی توزیع محتوا
امنیت ابری
پلتفرم ویدیو
پخش زنده
تبلیغات ویدیو
رایانش ابری
پشتیبانی
تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید
بسته پیشنهادی را انتخاب کنید
بسته برنزی
رایگان
بسته نقره‌ای
۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
بسته طلایی
۲۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
بسته پلاتینیوم
۹۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
سطح جلوگیری از حملات DDoS، وضعیت فایروال، محدودسازی درخواست و دیواره آتش وب بسته انتخاب شده
جلوگیری از حملات DDoS
پایه
عمومی
حرفه‌ای
پیشرفته
دیواره آتش (Firewall)
دیواره‌ آتش وب (WAF)
محدودسازی درخواست‌ها