×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

محصولات
راهکار‌ها
بازارچه ابری
پایگاه دانش
قیمت
قیمت محصولات

قیمت‌گذاری سامانه‌ی امنیت ابری بر پایه‌ی سطح خدمات و مدت زمان استفاده از سرویس محاسبه می‌شود. کم‌ترین زمان قابل استفاده برای هرکدام از بخش‌های امنیت ابری ۷ روز است. برای مصارف بیش از ۷ روز، هزینه‌ها ساعتی محاسبه خواهد شد.
سامانه‌ی امنیت ابری تنها هم‌زمان با استفاده از شبکه‌ی توزیع‌محتوا (CDN) قابل استفاده است.

بسته امنیت ابری ماژول‌ها هزینه ماهانه
برنزی جلوگیری از حملات DDoS (پایه) + ۵ قانون فایروال رایگان
نقره‌ای جلوگیری از حملات DDoS (عمومی) +۲۰ قانون فایروال +‌ محدودسازی درخواست‌ها ۱۹۹,۰۰۰ تومان
طلایی جلوگیری از حملات DDoS (حرفه‌ای) + ۵۰ قانون فایروال + محدودسازی درخواست‌ها +‌ دیواره‌ آتش وب ۹۹۹,۰۰۰ تومان
پلاتینیوم جلوگیری از حملات DDoS (پیشرفته) + قوانین فایروال نامحدود +‌ محدودسازی درخواست‌ها +‌ دیواره‌ آتش وب تماس بگیرید

جلوگیری از حملات DDoS

سامانه‌ی جلوگیری از حملات DDoS در چهار سطح مختلف عرضه می‌شود:

سطح پایه   برای تمام مشتریان شبکه‌توزیع محتوا و به‌منظور جلوگیری از حملات DDoS در لایه‌ی شبکه فعال است. (این سطح رایگان عرضه می‌شود.) سطح عمومی   به‌منظور جلوگیری از حملات بات‌های غیرپیشرفته در لایه‌ی ۷ و حملات در لایه‌ی شبکه سطح حرفه‌ای   به‌منظور جلوگیری از حملات لایه‌ی شبکه و حملات بات‌های پیشرفته در لایه‌ی ۷ سطح پیشرفته   به‌منظور جلوگیری از حملات پیشرفته در لایه‌ی شبکه و حملات بات‌های پیشرفته در لایه‌ی ۷ است با استفاده از چالش ریکپچا.

دیواره آتش و دیواره آتش وب

دیواره آتش (Firewall) و دیواره آتش وب (WAF) در یک سطح و با توجه به مدت زمان استفاده، قیمت‌گذاری شده است.

تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید
بسته پیشنهادی را انتخاب کنید
بسته برنزی
رایگان
بسته نقره‌ای
۱۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
بسته طلایی
۹۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
بسته پلاتینیوم
تماس بگیرید
سطح جلوگیری از حملات DDoS، وضعیت فایروال، محدودسازی درخواست و دیواره آتش وب بسته انتخاب شده
جلوگیری از حملات DDoS
پایه
عمومی
حرفه‌ای
پیشرفته
۵ قانون دیواره آتش (Firewall) ۲۰ قانون دیواره آتش (Firewall) ۵۰ قانون دیواره آتش (Firewall) قوانین دیواره آتش (Firewall) نامحدود
محدودسازی درخواست‌ها
دیواره‌ آتش وب (WAF)