×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

محصولات
راهکار‌ها
بازارچه ابری
پایگاه دانش
قیمت
قیمت محصولات
پلن‌های متنوع و به صرفه‌ی فضای ابری آروان
تنها با چند کلیک ساده می‌توانید از میان یکی از ۴ بسته‌ی زیر، پلن‌ مورد نیاز خود را انتخاب و در هزینه‌های‌تان صرفه‌جویی کنید.
قیمت‌گذاری فضای ابری
مصرف ماهانه
مصرف هفتگی
فضای ذخیره‌سازی
ترافیک
API
مصرف مازاد
ترافیک (هر گیگابایت)
فضای ذخیره‌سازی (هر گیگابایت)
پایه
رایگان
به ازای مصرف ماهانه
۵ گیگابایت
۲۰ گیگابایت
۲۰۰ تومان
۳۰۰ تومان
رشد
۱۹۰,۰۰۰ تومان
به ازای مصرف ماهانه
۶۵٪ تخفیف
۲۶۴ تومان
به ازای مصرف ساعتی
۵۰۰ گیگابایت
۲ ترابایت
۲۰۰ تومان
۳۰۰ تومان
حرفه‌ای
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
به ازای مصرف ماهانه
۵۷٪ تخفیف
۶,۸۰۶ تومان
به ازای مصرف ساعتی
۵ ترابایت
۵۰ ترابایت
۲۰۰ تومان
۳۰۰ تومان
سازمانی
تماس بگیرید
نامحدود
مطابق سیاست مصرف منصفانه
نامحدود
مطابق سیاست مصرف منصفانه
۲۰۰ تومان
۳۰۰ تومان