×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

محصولات
راهکار‌ها
بازارچه ابری
پایگاه دانش
قیمت
قیمت محصولات

قیمت‌گذاری DNS ابری بر پایه‌ی ۲ متغیر مهم و به‌شکل خطی اندازه‌گیری می‌شود، مورد نخست تعداد دامنه‌ی مورد استفاده توسط یک مشتری و دیگری تعداد درخواست‌ها یا Queryهایی است که برای یک دامنه ایجاد می‌شود.

در حال حاضر استفاده از محصول DNS‌ ابری کاملن رایگان است.

دامنه

دامنه‌ی مستقل، به دامنه‌ای گفته می‌شود که NS رکوردهای آن به شکلی تنظیم شده باشد که امکان مدیریت و تعریف رکوردها و زیردامنه‌های آن در پنل DNS ابری وجود داشته باشد.

برای هر دامنه در مدت ۱ ماه
به شکل نامحدود رایگان

درخواست

هر یک میلیون درخواست یا در واقع DNS Query به هر کدام از رکوردهای تعریف شده در پنلDNS ابری، یک واحد در نظر گرفته می‌شود.

برای هر یک میلیون درخواست در مدت ۱ ماه
به شکل نامحدود رایگان

NS اختصاصی

با فعال شدن ویژگی «NS اختصاصی» شما می‌توانید برای دامنه‌ی خود از NSهای اختصاصی خودتان به جای NSهای آروان استفاده کنید. برای اطلاع از جزییات قیمت‌گذاری NS اختصاصی با واحد فروش ابر آروان تماس بگیرید.

تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید

جزییات قیمت‌گذاری هر محصول را از این‌جا ببینید یا به قسمت ماشین حساب بروید و هزینه‌های خود را برآورد کنید.