×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

قیمت‌گذاری DNS ابری بر پایه‌ی ۲ متغیر مهم اندازه‌گیری می‌شود، مورد نخست تعداد دامنه‌ی مورد استفاده توسط یک مشتری و دیگری تعداد درخواست‌ها یا Queryهایی است که برای یک دامنه ایجاد می‌شود.
در حال حاضر محاسبه‌ی این هزینه‌ها در آروان به‌شکل خطی و رایگان است.

دامنه

دامنه‌ی مستقل، به دامنه‌ای گفته می‌شود که NS رکوردهای آن به شکلی تنظیم شده باشد که امکان مدیریت و تعریف رکوردها و زیردامنه‌های آن در پنل DNS ابری وجود داشته باشد.

برای هر دامنه در مدت ۱ ماه
به شکل نامحدود رایگان

درخواست

هر 1میلیون درخواست یا در واقع DNS Query به هر کدام از رکوردهای تعریف شده در پنلDNS ابری، یک واحد در نظر گرفته می‌شود.

برای هر 1میلیون درخواست در مدت ۱ ماه
به شکل نامحدود رایگان
DNS ابری
شبکه‌ی توزیع محتوا
امنیت ابری
پلتفرم ویدیو
پخش زنده
تبلیغات ویدیو
رایانش ابری
پشتیبانی

تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید

جزییات قیمت‌گذاری هر محصول را از این‌جا ببینید یا به قسمت ماشین حساب بروید و هزینه‌های خود را برآرود کنید.