×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

به‌روزرسانی قیمت رایانش ابری و پلتفرم ابری از ابتدای مهر ماه

قیمت‌گذاری سرویس پلتفرم ابری آروان، براساس چهار معیار اصلی منابع پردازشی (CPU)، حافظه تصادفی (RAM)، فضای ذخیره‌سازی دائمی (Persistent Storage) و فضای ذخیره‌سازی موقت (Ephemeral Storage) محاسبه می‌شود:

منابع پردازشی (CPU)

هزینه‌ی استفاده از منابع پردازشی (CPU) هزینه‌ی ساعتی هزینه‌ی ماهانه
به‌ازای هر یک هسته (حداکثر ۸ هسته) ۱۲۵ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

حافظه‌ی تصادفی (RAM)

هزینه‌ی استفاده از حافظه‌ی تصادفی (RAM) هزینه‌ی ساعتی هزینه‌ی ماهانه
به‌ازای هر یک گیگ ۶۲/۵ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

فضای ذخیره‌سازی دائمی (Persistent Storage)

برای هر اپلیکیشن در پلتفرم ابری آروان می‌توان یک یا چند فضای ذخیره‌سازی دائمی ایجاد و به آن متصل کرد.

فضای ذخیره‌سازی دائمی (Persistent Storage) هزینه‌ی ساعتی هزینه‌ی ماهانه
به‌ازای هر یک گیگ ۳/۱۲۵ تومان ۲,۲۵۰ تومان

فضای ذخیره‌سازی موقت (Ephemeral Storage)

فضایی ذخیره‌سازی پایه‌ای که نرم‌افزار شما در آن قرار می‌گیرد و داده‌ها در آن به‌صورت موفت نگهداری می‎شود.

فضای ذخیره‌سازی موقت (Ephemeral Storage) هزینه‌ی ساعتی هزینه‌ی ماهانه
به‌ازای هر یک گیگ ۳/۱۲۵ تومان ۲,۲۵۰ تومان

تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید

جزییات قیمت‌گذاری هر محصول را از این‌جا ببینید یا به قسمت ماشین حساب بروید و هزینه‌های خود را برآورد کنید.