×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

۱.بررسی اجمالی

این بیانیه مبین سطح، محدودیت‌ها و ویژگی‌های کیفی ارایه‌ی خدمات زیرساخت یکپارچه‌ی ابری با نام تجاری ابرآروان از سوی شرکت «نویان ابر آروان» است،‌ که در این بیانیه به اختصار «شرکت» خوانده می‌شود. شرکت در این قرارداد متعهد به تضمین سطح کیفیت خدمات عرضه شده به «بهره‌بردار» است که از یک یا چند محصول زیرساخت ابری آروان استفاده می‌کند.

در این بیانیه سطح دسترسی و نگهداری، هم‌چنین محدودیت‌های سرویس‌های ابری آروان به تفصیل بیان و خدمات اعتباری مربوط به هرکدام در زمان بروز اختلال شرح داده شده است.

این بیانیه برای بهره‌بردارانی اجرایی است که هیچ‌گونه بدهکاری به شرکت ندارند و پرداخت هزینه خدمات مورد بهره‌برداری را مطابق قرارداد فی‌مابین انجام داده و خدمت مورد استفاده نیز از سوی ایشان در حالت فعال قرار دارد.

بهره‌برداری از هر یک از محصولات زیرساخت ابری «ابر آروان» به‌معنای پذیرش تمام مفاد این بیانیه است و با عدم‌پذیرش این بیانیه، ارایه‌ی هیچ‌یک از خدمات یادشده ممکن نخواهد بود. مفاد این بیانیه تا زمانی که بازبینی، اصلاح یا به‌روز ‌سانی جزیی یا کلی آن از سمت شرکت انجام و به اطلاع «بهره‌بردار» نرسیده ‌باشد، معتبر است. این اطلاع‌رسانی می‌تواند از راه ارسال نامه، فکس، ایمیل یا به‌شکل اعلان در وب‌سایت یا پنل کاربری بهره‌بردار باشد.

۲.تعاریف

دوره‌ی سی‌روزه: بازه‌ی زمانی‌ای مشتمل بر سی‌ روز تقویمی‌ست که با پرداخت و فعال‌سازی یک‌ خدمت مبتنی‌بر زیرساخت ابری آغاز می‌شود.
زمان دسترسی: زمانی‌که مشتری بدون هیح اختلالی (به‌جز موارد محدودیت) از خدمات استفاده کرده است.
مبلغ ماهانه: مبلغ ریالی پرداخت‌شده برای هر دوره‌ی سی‌روزه‌ی یک‌ خدمت فعال است.
نسبت دسترسی (Uptime) ماهانه: نسبت زمان دردسترس‌ بودن، فعال ‌بودن یا قابلیت استفاده داشتن یک خدمت مبتنی‌بر زیرساخت ابری به ‌زمان اختلال آن خدمت در یک‌ دوره‌ی سی‌‌روزه خواهد بود.
اختلال:هرگونه مانعی که مطابق با شروط این بیانیه در دسترسی بهره‌بردار به ‌هر یک از خدمات زیرساخت یکپارچه‌ی ابری «ابر آروان» پدید آید، چنان‌چه مشمول موارد محدودیت نباشد و منتسب به ‌شرکت باشد، اختلال خواهد بود و مدت‌ زمان آن در محاسبه‌ی خدمات اعتباری به‌کار خواهد رفت. اختلال به‌شکل دقیق برای هر کدام از سرویس‌های ابرآروان جداگانه تعریف شده است.
خدمات اعتباری: اعتباری که در قبال اختلال در سرویس‌دهی از سمت «ابر آروان» در حساب کاربری بهره‌بردار نزد شرکت منظور خواهد شد، به شرط آن‌که موارد محدودیت گفته شده در این سند شامل آن نباشد.
نرخ خدمات اعتباری طلایی: نرخ خدمات اعتباری در موقعیتی که بهره‌بردار نسبت به خرید «مجموعه خدمات مشاوره، پشتیبانی و پاسخ‌گویی طلایی» اقدام کرده باشد.
نرخ خدمات اعتباری پلاتینیوم: نرخ خدمات اعتباری در موقعیتی که بهره‌بردار نسبت به خرید «مجموعه خدمات مشاوره، پشتیبانی و پاسخ‌گویی پلاتینیوم» اقدام کرده باشد.

۳.محدودیت

چنان‌چه اختلال به‌دلیل بروز هر یک از موارد زیر حادث شده ‌باشد، مشمول تخصیص خدمات اعتباری قرار نخواهد گرفت:

۳.۱. اختلال خارج از کنترل شرکت باشد؛ برای نمونه موارد خارج از کنترل از جمله فاجعه‌ی طبیعی، جنگ، اعمال تروریسم، شورش، اقدام دولت، اشکال شبکه‌ی جهانی اینترنت، شبکه‌ی ارتباطات زیرساخت، مسیریابی در شبکه‌ی سرویس‌دهندگان اینترنت به ‌بهره‌بردار و هر یک از اشکالات خارج از شبکه‌ی شرکت در خارج یا داخل از کشور باشد.
۳.۲. اختلال منتسب به ‌بهره‌بردار باشد؛ برای نمونه در اثر اشتباه یا تنظیمات نادرست بهره‌بردار در پنل کاربری‌ روی داده ‌باشد، یا ناشی از مشکلات نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری بهره‌بردار یا مشکلات شبکه‌ای او، از قبیل مشکلات مربوط به ‌میزبانی تارنمای اصلی یا پهنای باند ناکافی بهره‌بردار باشد.
۳.۳. اختلال ناشی از سواستفاده‌ی بهره‌بردار باشد؛ برای نمونه به‌دلیل استفاده‌ی غیرقانونی، یا سواستفاده و بهره‌کشی بدافزارها از منابع در اختیار بهره‌بردار انجام شده باشد؛ هرگونه استفاده‌ی مشتمل بر ارسال بدافزار، جعل هویت، ارسال هرزنامه، انجام هر یک از حملات و هک، انجام حملات منع سرویس و به‌طور کلی، هرگونه بهره‌برداری توام با سونیت از هر یک از محصولات زیرساخت ابری بوده باشد که این موارد همگی موجب قطع فوری دسترسی بهره‌بردار به ‌این خدمات خواهد شد.
۳.۴. اختلال ناشی از اعمال مقررات «شروط خدمات (Terms of Service)» باشد؛ برای نمونه با ابلاغ دستور قانونی قطع سرویس‌دهی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، قوه‌ی قضاییه، نهادهای بین‌المللی، یا هر یک از مراجع ذی‌صلاح انجام شده باشد.

۴.خدمات اعتباری برای نقض قوانین SLA

شرکت موظف به ‌انجام تمام تلاش خود به‌منظور حفظ دسترسی (Uptime) ماهانه در هر یک از دوره‌های سی‌روزه برای هر یک از سرویس‌های «ابر آروان»، به‌جز در موارد محدودیت خواهد بود.
به هنگام بروز اختلال به‌جز در موارد محدودیت، با محاسبه‌ی مدت اختلال نسبت به ‌مجموع زمان فعال ‌بودن دسترسی در طول دوره‌ی‌ سی‌روزه، معادل ریالی درصدهای مندرج در جداول هر بخش زیر با توجه به‌ هزینه‌ی ماهانه‌ی بهره‌بردار برای هر محصول، نزد شرکت منظور خواهد شد.
درصد مدت دسترسی ماهانه از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

درصد مدت دسترسی ماهانه = ( زمان دسترسی – زمان اختلال) / x ۱۰۰ زمان دسترسی
یا
Monthly Uptime % = (Maximum Available Minutes-Downtime) / Maximum Available Minutes x 100

فرض کنید در یک دوره‌ی یک ماهه، یک سرویس در مجموع با ۲۰ دقیقه اختلال مواجه باشد، درصد مدت دسترسی ماهانه به روش زیر محاسبه خواهد شد:
sla

شرح خدمات اعتباری ابر آروان به تفکیک هر محصول به شرح زیر است:

۴.۱.شبکه‌ی توزیع محتوا (CDN)، DNS ابری و امنیت ابری

۴.۱.۱.اختلال: به‌معنای اختلال در اتصال کاربران نهایی به سرورهای لبه ابر آروان برای دریافت و مشاهده‌ی محتوای بهره‌بردار است.
۴.۱.2.جدول خدمات اعتباری:

ردیف درصد مدت دسترسی (Uptime) ماهانه شبکه‌ی توزیع محتوا، DNS ابری و امنیت ابری نرخ خدمات اعتباری طلایی نرخ خدمات اعتباری پلاتینیوم
۱ ۹۹.۰۰%≤A< ۹۹.۹۹% ۱۰ درصد ۲۰درصد
۲ ۹۷.۰۰%≤A< ۹۹.۰۰% ۲۰درصد ۳۰درصد
۳ ۹۵.۰۰%≤A< ۹۷.۰۰% ۳۰ درصد ۵۰ درصد
۴ A< ۹۵.۰۰% ۵۰ درصد ۱۰۰ درصد

۴.۲.رایانش ابری و فضای ذخیره‌سازی ابری
۴.۲.۱.اختلال
۴.۲.۱.۱.برای ابرک (سرور ابری): از دسترس خارج شدن یا خاموش شدن ابرک به‌شکلی که امکان اتصال به آن به هیچ روشی وجود نداشته باشد.
۴.۲.۱.۲. برای دیسک ابری: از دسترس خارج شدن به‌شکلی که نوشتن و خواندن اطلاعات روی دیسک به صفر رسیده باشد.
۴.۱.۱.۳. برای شبکه: قطع شدن ارتباط ابرک با اینترنت و اینترانت (شبکه‌ی داخلی ایران) به‌شکلی که ارسال و دریافت ترافیک ابرک از تمامی مناطق جغرافیایی با اختلال مواجه شده باشد.(اگر منشا اختلال، لینک‌های اینترنت بین‌الملل کشور یا ارتباطات زیرساختی دیتاسنتر باشد مشمول خدمات اعتباری نمی‌شود).
۴.۲.۲.جدول خدمات اعتباری

ردیف درصد مدت دسترسی (Uptime) ماهانه رایانش ابری (ابرک و دیسک ابری) نرخ خدمات اعتباری طلایی نرخ خدمات اعتباری پلاتینیوم
۹۹.۰۰%≤A< ۹۹.۹۰% ـ ۱۰درصد
۲ ۹۷.۰۰%≤A< ۹۹.۰۰% ۱۰درصد ۲۰درصد
۲ ۹۵.۰۰%≤A< ۹۷.۰۰% ۲۰ درصد ۳۰ درصد
۳ A< ۹۵.۰۰% ۴۰ درصد ۵۰ درصد

پلتفرم VoD، پخش زنده و تبلیغات ویدیویی:

۴.۳.۱.اختلال

۴.۳.۱.۱.برای فضای ذخیره‌سازی: اختلالی که در ذخیره‌سازی یا پخش محتوای ویدیویی بهره‌بردار (بارگذاری‌شده در فضای ذخیره‌سازی ویدیو) رخ داده باشد.

4.3.1.2. برای پخش زنده: اختلال در پخش ‌زنده‌ی استریم خروجی (قابل مشاهده‌ی کاربران)، به‌شرط سلامت در محتوای ورودی (Input Feed).

۴.۳.۲.جدول خدمات اعتباری

ردیف درصد مدت دسترسی (Uptime) ماهانه زیرساخت پخش زنده و پلتفرم ویدیو نرخ خدمات اعتباری طلایی نرخ خدمات اعتباری پلاتینیوم
۹۹.۰۰%≤A< ۹۹.۹۰% ـ ۱۰درصد
۱ ۹۷.۰۰%≤A< ۹۹.۰۰% ۱۰درصد ۲۰درصد
۲ ۹۵.۰۰%≤A< ۹۷.۰۰% ۲۰ درصد ۳۰ درصد
۳ A< ۹۵.۰۰% ۴۰ درصد ۵۰ درصد

۵. بیشنیه خدمات اعتباری

شرکت به هنگام احراز موارد موضوع این بیانیه، صرفن به‌منظور جبران نرخ دسترسی ماهانه نسبت به ‌فعال‌سازی خدمات اعتباری براساس مبلغ ماهانه برای مشتری اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه مسوولیتی درباره‌ی جبران هیچ‌یک از زیان‌ها یا منافع فوت‌شده‌ی احتمالی یا قطعی ادعایی به‌عهده نخواهد داشت. نرخ خدمات اعتباری در حالت بیشینیه ۱۰۰درصد از مبلغ پرداختی بهره‌بردار در یک دوره‌ی سی‌روزه مربوط به سرویسی است که دچار اختلال شده است و از آن فراتر نخواهد رفت.

۶. درخواست و استفاده از خدمات اعتباری

برای استفاده از خدمات اعتباری، بهره‌بردار می‌بایست نسبت به ارسال نامه‌ی رسمی یا ثبت «تیکت» در سامانه‌ی پشتیبانی شرکت با عنوان «درخواست خدمات اعتباری» حاوی گزارش‌ها و لاگ‌های سیستمی نشان‌دهنده اختلال‌های به‌وجود آمده اقدام کند. ارسال درخواست و گزارش‌های مربوطه نهایتن تا ۲۰ روز از تاریخ بروز اختلال ضروری خواهد بود؛ شرکت تنها با مراعات مهلت یادشده و انتساب اختلال به ‌شرکت و خروج موضوع از شمول موارد محدودیت نسبت به ‌تخصیص اعتبار به‌ حساب کاربری بهره‌بردار اقدام خواهد کرد. این اعتبار صرفن می‌تواند برای استفاده از هر یک از خدمات زیرساخت یکپارچه‌ی ابری شرکت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و به هیچ‌وجه، قابلیت تسویه‌ی ریالی یا انتقال به ‌غیر را نخواهد داشت.

تنها به میزان مصرف‌تان، هزینه پرداخت کنید

جزییات قیمت‌گذاری هر محصول را از این‌جا ببینید یا به قسمت ماشین حساب بروید و هزینه‌های خود را برآرود کنید.