آمار و گزارشات

بدون آمار و اطلاعات دقیق نه شما به عنوان مدیر و یا مالک یک وب سایت مهم، درک درستی از سرویس ارائه شده خود به کاربرانتان خواهید داشت و نه می توانید به عنوان کاربر آروان قضاوت دقیقی از کیفیت سرویس دهی ما داشته باشید و در نتیجه امکان تصمیم گیری درست برایتان فراهم نخواهد شد. آروان تلاش می کند آمار و اطلاعات دقیقی را در اختیار شما قرار  دهد. و البته که این اطلاعات به کمک نمودارها و نقشه های متعدد و به صورت مقایسه ای برای شما فراهم می شوند، تا درک درستی از وضعیت سرویس ارائه شده برای شما پدید بیاید. 

آروان آمار و گزارشات خود را در سه بخش کلی ارائه می کند: 

 1. گزارشات تحلیلی از حملات امنیتی
 2. گزارشات تحلیلی از افزایش بازدهی
 3. گزارشات تحلیلی از کاربران سایت و آمار بازدید

به آروان بپیوندید، کنترل وب خود را در دست بگیرید و هر لحظه وضعیت آن را رسد کنید.

گزارشات تحلیلی از حملات امنیتی

از مهم ترین گزارشات آروان، ارائه جزئیات حملاتی است که برروی وب شما اتفاق افتاده و آروان توانسته به صورت موفقیت آمیز از آن ها جلوگیری نماید.در ارائه این گزارشات کلیه حملات مرسوم وب از جمله SQLi, XSS, RFI, Directory Traversal, آپلود فایل های غر مجاز، اجرای کدهای مخرب جهت بهره کشی از آسب پذیری ها (Exploits)، تلاش اسکنرها و پویشگرهای وب و ... لحاظ می شوند.

 برخی از مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به این شرح است:

 • نسبت ترافیک مسدود شده به کل ترافیک
 • مجموع حملات
 • نوع حملات صورت گرفته
 • حملات بر اساس نقشه جهان
 • بیشترین صفحات مورد حمله قرار گرفته
 • آدرس IP بیشترین حمله کنندگان

گزارشات تحلیلی از افزایش بازدهی

آروان با استفاده از سامانه افزایش بازدهی تا حد زیادی باعث افزایش سرعت Load شدن وبسایت ها در سمت بازدیدکنندگان می شود. کاربران می توانند با مشاهده گزارشاتی از چگونگی و درصد افزایش سرعت صفحات مختلف سایت خود مطلع شوند. در این قسمت به راحتی این امکان برای کاربران فراهم شده است که به کمک نمودارهای متعدد، و با مشخص کردن بازه های زمانی، تحلیلی از افزایش بازدهی سایت خود به دست آورند. برخی از اطلاعات ارائه شده در این بخش به این شرح است:

 • نمودار و اطلاعات: مجموع کل ترافیک و مجموع کل ترافیک صرفه جویی شده
 • نمودار و اطلاعات: مجموع کل درخواست ها و مجموع کل درخواست های صرفه جویی شده
 • نقشه جهان بر اساس حجم ترافیک
 • نقشه جهان بر اساس تعداد درخواست
 • حجم صرفه جویی شده بر پایه بهبود تصاویر
 • حجم صرفه جویی شده بر پایه بازنویسی فایل های CSS
 • حجم صرفه جویی شده بر پایه بازنویسی فایل های JS

گزارشات تحلیلی از کاربران سایت و آمار بازدید

در این قسمت آروان گزارشات و نمودار های مربوط به آمار بازدیدکنندگان و کربران سایت را در اختیار شما قرار می دهد. البته این قسمت فراتر از یک آمار بازدید ساده است و اطلاعات مروبوط به منع دسترسی کاربران را نیز در اختیار شما قرار می دهد. برخی از نمودارهای و گزارشات این بخش به این شرح است: 

 • گزارش بازدیدکنندگان سایت
 • نمودار براساس مرورگر بازدید کنندگان
 • نمدار براساس سیستم عامل بازدیدکنندگان
 • نمودار براساس نوع تجهیز (کامپیوتر / تبلت / موبایل / ... ) بازدیدکنندگان
 • نمودار منع دسترسی کاربران بر پایه: 1- قوانین دیواره آتش 2- قوانین امنیتی وب 3- آدرس صفحات 4- تنظیمات شهر و کشور