×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی شیوه‌ی اضافه کردن واترمارک به ویدیو در پنل کاربری ابر آروان

با استفاده از  امکانات پنل کاربری ابر آروان می‌توانید روی ویدیوهایی که در پلتفرم ویدیو قرار می‌گیرند واترمارک قرار دهید. این واترمارک‌ها می‌توانند در بخش‌های متفاوتی از تصویر قرار داده شوند.

در این راهنما، شیوه‌ی اضافه کردن واترمارک به ویدیوهای پلتفرم ویدیو ابر آروان را مشاهده خواهید کرد.

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط