×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی تنظیمات پروفایل ویدیوها

پروفایل‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های تنظیمات یک ویدیو در پلتفرم ویدیو ابر آروان است. این بخش امکان تعریف کیفیت‌های متعدد را در کنار برخی تنظیمات دیگر فراهم می‌کند که با استفاده از آن می‌توانید تجربه‌ی کاربری مناسبی در حین پخش ویدیو ایجاد کنید.
در این ویدیو آموزشی به معرفی بخش تنظیمات پروفایل در پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌پردازیم.
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط