×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی آغاز کار با فضای ابری آروان

فضای ابری آروان یک سرویس ابری است که برای ذخیره‌سازی فایل‌ها و داده‌ها به‌خصوص در مقیاس‌های کلان کاربرد دارد. در این ویدیو آموزشی این سرویس جدید ابر آروان و شیوه‌ی آغاز کار با آن را مرور خواهیم کرد.

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط