×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی بارگذاری ویدیو روی پلتفرم ویدیو ابر آروان

اولین گام برای استفاده از سرویس VoD ابر آروان بارگذاری ویدیو روی آن است. با این‌ کار، که در زمانی بسیار کوتاه و به‌سادگی از طریق پنل کاربری امکان‌پذیر است، ویدیوهای شما آماده نمایش برای مخاطبان خواهند بود. 

در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی بارگذاری ویدیو روی پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌پردازیم.

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط