×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی آغاز کار با شبکه توزیع محتوا ابر آروان

با استفاده از CDN ابر آروان، وب‌سایت شما از مزایای مختلفی مانند بهبود سرعت و امنیت بهره‌مند خواهد شد. محصول شبکه‌ی توزیع محتوای آروان برای راه‌اندازی نیاز به انجام تنظیماتی مانند تغییر رکوردهای NS و تنظیمات HTTPS و رکورد A دارد که با انجام آن‌ها سرور اصلی وب‌سایت شما پشت سرورهای ابر آروان قرار خواهند گرفت.
در این ویدیو آموزشی، تمام تنظیمات مورد نیاز برای راه‌اندازی CDN ابر آروان را بررسی خواهیم کرد.
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط