×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی اتصال صندوقچه به درایو در ویندوز

اگر از محصول فضای ابری آروان استفاده می‌کنید، با انجام تنظیماتی می‌توانید این فضای ابری را روی سیستم عامل خود مشاهده و مدیریت کنید. این تنظیمات در سیستم عامل‌های مختلف به شکلی متفاوت و به کمک ابزارهایی مختلف قابل انجام است. با انجام این تنظیمات صندوقچه یا Bucket شما، روی سیستم عامل ویندوز یا لینوکس‌تان به‌شکل کامل قابل مدیریت خواهد بود.
در این ویدیو آموزشی، شیوه‌ی اتصال یک Bucket به درایو ویندوز، ‌با استفاده از ابزار TntDrive را بررسی خواهیم کرد.
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط