×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی شیوه‌ فعال‌سازی گواهی SSL روی دامنه

استفاده از گواهی SSL روی دامنه اولین گام برای افزایش امنیت وب‌سایت شما است. با استفاده از این گواهی، سایت شما می‌تواند از پروتکل HTTPS پشتیبانی کند. اگر بخواهید از گواهی SSL ابر آروان که به‌شکل رایگان در اختیارتان قرار می‌گیرد استفاده کنید یا بخواهید گواهی SSL دیگری را برای سایت خود انتخاب کنید، انجام مراحلی برای فعال‌سازی این گواهی مورد نیاز خواهد بود.
در این ویدیو آموزشی، شیوه‌ی فعال‌سازی گواهی SSL روی دامنه را بررسی خواهیم کرد.
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط