×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی راه‌اندازی IaaS Image با استفاده از بازارچه ابری آروان

اگر از محصول رایانش ابری آروان استفاده می‌کنید، ممکن است نیاز به داشتن نرم‌افزارهای خاصی روی سرور خود داشته باشید که نصب آن‌ها چندان ساده‌ نیست. نرم‌افزارهای قرار گرفته در دسته IaaS Image بازارچه ابری در واقع Imageهای آماده‌ی نصب از کاربردی‌ترین ابزارها هستند که به‌راحتی و با تنها چند کلیک قابلیت اجرا شدن روی یک ابرک و استفاده را دارند. در حالی که این نرم‌افزارها به‌شکل دیگر و بدون نیاز به بازارچه نیز قابل نصب و استفاده هستند اما با توجه به یک‌پارچه بودن آن با سرویس رایانش ابری آروان و همین‌طور ساده بودن نصب، استفاده از بازارچه ابری پیشنهاد می‌شود. 

در این ویدیو آموزشی، با توجه به شباهت کلی بین نرم‌افزارهای مختلف، شیوه‌ی نصب WordPress به‌عنوان یک IaaS Image از بازارچه‌ی ابری آروان را توضیح خواهیم داد. نصب دیگر Iaas Imageها نیز معمولن به‌ همین شکل است،

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط