×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی راه‌اندازی CDN App با استفاده از بازارچه ابری آروان

در زمان استفاده از محصول شبکه‌ی توزیع محتوا ابر آروان، ممکن است نیاز به ابزارهای متعددی برای بهبود وب‌سایت خود داشته باشید که فعال‌سازی بسیاری از آن‌ها پیچیدگی زیادی دارد. CDN Appهای بازارچه‌ی ابری آروان اپلیکیشن‌های از پیش‌آماده روی این بازارچه هستند که به‌سادگی و به‌شکل یک‌پارچه روی شبکه‌ی توزیع محتوا آروان نصب می‌شوند.

در این ویدیو آموزشی، با توجه به شباهت کلی بین اپلیکیشن‌های مختلف، شیوه‌ی نصب Google Analytics به‌عنوان یک CDN App از بازارچه‌ی ابری آروان را آموزش می‌دهیم. راه‌اندازی دیگر CDN Appها نیز معمولن به‌ همین شکل است. 

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط