×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

help

ویدیو آموزشی استفاده از Docker Registry

پس از استقرار Docker Registry روی سکوی ابری آروان به کمک کاتالوگ‌های مختلف، می‌توان از آن برای کارهایی مانند نگهداری و مدیریت Imageها استفاده کرد.

در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی استفاده از Docker Registry مستقر شده روی سکوی ابری آروان می‌پردازیم.

 

 

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط