×

برای ورود به صفحه‌ی فارسی وب‌سایت ابر آروان کلیک کنید

Softqloud GmbH(Anonim şirketi) tarafından bulut entegre alt yapı hizmetleri sunumunun düzeyi, ana koşulları ve niteliksel özelliklerini belirten bu bildirim, ve ’’ArvanCloud’’ ticari adıyla sunulan bulut alt yapı alanında bir veya kaç üründen yararlanan her kişi, adı geçen tüm ürünler için sadece itibar sahibi şirket tarafından aşağıdaki tüm koşullar doğrulandığında ve adı geçen hizmetlerin her birinden gerçek veya tüzel kişilerin yararlandığı başlangıç tarihinden itibaren, aşağıdaki tüm koşulların şirket tarafından doğrulanması durumunda, belgesel ve uygulanabilir olacaktır:

 • Yararlanan kişi ArvanCloud Cloud'un Altın veya Platinyum seviyesi desteğini kullanmalı;
 • Yararlanan kişinin şirkete hiç bir şekilde bir borcu olmamalı;
 • kullanılan hizmetlerin maliyetinin ödeme yöntemi, tarafların arasındaki sözleşmeye göre yapılmış olması;
 • Kullanıcı tarafından Kullanılan hizmetlerin Aktif durumda olması.

Yukarıdaki üç şartın herhangi birinin şirket tarafından doğrulanmaması halinde, bu bildirim adı geçen şartların tamamen doğrulamasına kadar, uygulamaya geçemez ve hakkında hiç bir iddia edilemez.
‘’ArvanCloud’’ bulut alt yapı ürünlerinin her birinden yararlanmak, bu bildirimin açıkça yararlanan kişilerin her birinin tarafından kabul edilmesi anlamına geliyor ve bu hizmetlerden yararlanmak bu bildirimin tüm maddelerini kabul etme anlamındadır; Bu sebeble bu bildirimi kabul etmeyerek, adı geçen hizmetlerin hiç birinden yararlanmak mümkün değildir.
Şirket uygun gördüğü zaman, bu bildirimin maddelerinin her birini veya tümünü tekrar gözden geçirme, düzeltme, güncelleme veya değiştirme yetkisine sahiptir.

Şirket, istisnalar hariç ArvanCloud bulut alt yapıdan kullanılan ürünlerin her birinine her otuz günlük dönemde, aylık erişim sağlanması (Uptime) doğrultusunda tüm çabasını sarfetmeye yükümlüdür:

 • Içerik dağıtım ağı, Bulut DNS ve bulut güvenliği، yüzde 99/99 oranla; ağ, güncelleme ve ulusrararası rota bulma koşulları incelemesi amaçlı şirkette olan 60 saniyelik süre hesaplanarak, ayrıca dünyanın her noktasında olan şirketin sunucularından her birinde sorun oluşumu halinde, olayın incelenmesi ve çözülmesi, onların hizmet yörüngesinden çıkarılıp veya çıkarılmaması ile.
 • Bulut bilişimi ve yüzde bulut depolama alanı 99 oranında bulut depolama alanı; her bozukluğa göre kullanıcıya tahsis edilmiş kaynakların her birinde bağımsız olarak ve aşağıdaki konuları dikkate alarak:
  • Bulutcuğun aylık (Uptime) erişim oranı، bu rakam, bir bulutcuğun servisten ağ sorunlarını düşünmeden servisten çıkdiği zamanları (Bulut bilişim bölümünde ArvanCloud kullanıcı panelinde oluşturulan bulut sunucusu) hesaplıyor; böylelikle, web konsolu, internet ve interanet yoluyla erişimin kesik olması ve kullanıcının ayarlarıyla bu konunun ilgili olmaması bu hesaplamada önem sahibi olacaktır.
  • Bulutcuğun aylık (Uptime) İnternet’e erişim oranı، Burada, bir bulutcuk aktif ve erişimde, ama veri merkezinde oluşan bozukluklar nedeniyle internet veya interanet yoluyla erişim imkanı yoktur; Böyle zamanlarda, ağ erişilirliği her pop sitesinde farklı ve o noktanın bant genişliği tedarikçilerinin SLA’ine bağlı olduğu için, ArvanCloud'ın garantilediği nihayi sayı bu bölümde değişik pop sitelerde farklıdır; Böyle durumlarda, ArvanCloud kendi pop sitelerinin ağ durumu ve veri merkezlerinin internet erişilirliğinin doğruluğu incelemesi için, 24 saatlik sürede yapmaya taahhütlüdür.
  • Bulut diskine bağlanmada Aylık (Uptime) erişim süresi، bir bulut sunucuya bağlanan bir bulut diski üzerinde Read/Write sıfırlanma zamanlarını hesaplıyor..
 • VoD, canlı yayın ve video reklamları platformu yüzde 99/9 oranla, kullanıcı paneli ve ArvanCloud API’i yoluyla yüklenen video içeriğine erişim imkanı anlamında, ayrıca canlı yayın içeriği erişilirliği, canlı yayın servisinde çıkış akış kalıcılığı , tamamen giriş içeriğine (İnput Feed) bağlıdır.

Böyle canlı yayınlarda her yöntem (Pull veya Push) kullanımında, eğer giriş yapan akış, ArvanCloud media service’in onda bulunduğu servis sunucu ile veri merkezi tarafından alt yapı bağlantıları veya veri merkezi arasındaki bağlantı bozukluğu gibi her hangi bir nedenden dolayı olursa (şirket teşhisince), istisnaya dahil olacaktır. Eğer bu kurlar erişim için gerçekleşmezse ve bu erişimsizlik şirketten kaynaklıysa, şirket bu bildirimin konusu olan maddeleri uygulama doğrultusunda, aylık erişim oranını telafi etmek için, müşteri için sadece ve sadece (aylık tutar çerçevesinde) kredi hizmetleri uygulayacaktır; ve iddia edilen hiçbir zarar veya muhtemel veya kesin olarak kaybedilen menfaat’in tazminatı ile ilgili hiç bir sorumluluk sahip olmayacaktır.

Bu bölümdeki bazı kelimelerin tanımı veya açıklaması:

 • Otuz günlük dönem: otuz gün içeren zaman aralığıbulut alt yapısına dayalı bir hizmetin maliyetinin ödemesi ve aktivasyonuyla başlayan bir takvimdir.
 • Aylık tutar: Aktif bir alan adının her otuz günlük dönemi için ödenmiş Rial tutarıdır.
 • Aylık (Uptime) erişim oranı: Bulut alt yapısına dayalı bir hizmetin Erişimde olduğu, aktif olduğu veya kullanım kabiliyetinin olduğu zamanların, o hizmetin otuz günlük dönemde bozuk olduğu zamanlara olan oranıdır.
 • Bozukluk: bu bildirimin şartlarına uygun olarak ‘’ArvanCloud’’ bulut entegre alt yapı hizmetlerinin her birine yararlanan kişinin erişiminde oluşan her hangi bir engel. Eğer istisna konuları dahilinde değilse ve şirkete atfedilmişse, bozukluk olarak kabul edilir ve süresi kredi hizmetleri hesaplamasında uygulanacaktır.
 • Kredi hizmetleri: bozukluk oluştuğu zamanlarda, bozukluk süresinin ArvanCloud bulut entegre alt yapı hizmetlerinin her birine toplam aktif erişimin zamanına oranda, her otuz günde, aşağıdaki tabloda yazılı yüzdelerin Rial karşılığı aylık tutara göre yararlanan kişinin şirket nezdindeki kullanıcı hesabında yatırılan şarj’a denir, Bu kredi, sadece ArvanCloud bulut entegre alt yapı hizmetlerinde kullanılabilir ve hiç bir şekilde Rial hesap kapatma veya başkasına transfer kabiliyeti olmayacaktır:
İçerik dağıtım ağı, bulut DNS ve bulut güvenliği
Sıra Aylık (Uptime) erişim süresi yüzdesi Kredi hizmetleri oranı
1 Yüzde 99,99 dan daha az ve yüzde 99,90 den daha fazla Yüzde 500
2 Yüzde 99,90 dan daha az ve yüzde 99,70 den daha fazla Yüzde 700
3 Yüzde 99,70 den daha az ve yüzde 99,00 dan daha fazla Yüzde 900
4 Yüzde 99 dan az Yüzde 1000
Video platformu ve canlı yayın alt yapısı
Sıra Aylık (Uptime) erişim süresi yüzdesi Kredi hizmetleri oranı
1 üzde 99,90 dan daha az ve yüzde 99,00 dan daha fazla Yüzde 10
2 Yüzde 99,90 dan daha az ve yüzde 98,00 dan daha fazla Yüzde 25
4 Yüzde 98 den az Yüzde 50
Bulut bilişimi (bulut ve disk)
Sıra Aylık erişim süresi yüzdesi(Uptime) Kredi hizmetleri oranı
1 Yüzde 99,90 dan daha az ve yüzde 99,00 dan daha fazla Yüzde 10
2 Yüzde 99,00 dan daha az ve yüzde 98,00 dan daha fazla Yüzde 25
4 Yüzde 98 den az Yüzde 50

Kredi hizmetlerini kullanmak için, bozukluk oluştuktan en fazla 20 güne kadar, şirketin destek sisteminde ‘’kredi hizmetleri talebi‘’ bölümünden ‘’ticket’’ kaydının yapılması gerekir. Şirket sadece adı geçen süreyi dikkate alarak ve bozukluğu şirket kaynaklı olması ve konunun istisnaya dahil olmaması durumunda, yararlanan kişinin kullanıcı hesabına kredi tahsisinde bulunabilir. Ayrıca, kredi hizmetleri, sadece kredi hizmetleri kurunun Rial karşılığı bir milyon Rial’den daha fazla olduğu zamanlarda sunulacaktır.

Istisnalar: eğer bozukluk aşağıdaki konuların herhangi birinden dolayı gerçekleşmişse, kredi hizmetleri tahsisine dahil olmayacaktır:

 • Bozukluğun şirketin kontrolünde olmaması; Örneğın, beklenmedik olaylar, dünya internet ağındaki sorunlar, alt yapı iletişim ağı, kullanıcıya internet servisleri ağında rota belirleme ve yurt dışında veya içinde şirket ağı hariç sorunlar.
 • Bozukluğun yararlanan kişi’den kaynaklı olması; Örneğın, eğer yararlanan kişinin yanlışı veya kullanıcı panelindeki yanlış ayarlardan dolayı oluşmuşsa veya yararlanan kişinin yazılı veya donanım sorunlarından veya yararlana kişinin ana web sitesinin servis sağlayıcısıyla ilgili sorunlar gibi onun ağ problemlerinden dolayı oluşmuşsa.
 • Bozukluğun yararlanan kişinin su istimali sonucunda oluşması; Örneğın, yararlanan kişinin elindeki kaynaklardan kötü yazılımların yasal olmayan kullanımı veya su istimali, her türlü kötü yazılımın gönderimine dahil kullanımlar, sahte kimlik, spam gönderimi, her türlü saldırı ve hack uygulaması, dağıtılmış servis yasağı saldırıların yapılması ve genel olarak, bulut alt yapı ürünlerinin herhangi birinden ark niyetle her türlü yararlanma, yararlanan kişinin hizmetlere erişiminin anında kesilmesine neden olacaktır.
 • Bozukluğa Hizmet Şartları kurallarının uygulanması neden olur;Örneğin, hizmet sunumunun kesintiye uğraması Yargı, Uluslararası kurumlar veya herhangi bir yetkili makamın yasal emri üzerine yapılmışsa.